096.7744.268

banner chuong trinh
ban chan tay

Người lớn, trẻ em bị mụn cóc trên cơ thể gây cảm giá đau rát vả ảnh hưởng tới thẩm mỹ

Bị mụn hạt cơm trên cơ thể gây cảm giác đau, khó chịu và ảnh hưởng tới thẩm mỹ.


Liên hệ tư vấn: 096 7744 268

Tôi đang điều trị mụn cóc bằng Plaster được 7 ngày…

(Lê Mạnh Cường - cuonghn.pt@gmail.com)

Trẻ em dưới 5 tuổi có dùng được miếng dán Plaster

(MInh Anh - sun051982@gmail.com)

Miếng dán Plaster có gây đau?

(Phạm Thu Trang - trang.phamthu128@gmail.com)

Cách sử dụng miếng dán Plaster đúng cách ?

(Nguyễn Mai Lan - maillan892@gmail.com)