096.7744.268

banner chuong trinh
ban chan tay

Đối tượng lao động nhiều, tiếp xúc với nhiều hoá chất như thuốc nhuộm tóc, hoá chất công nghiệp..

Lao động nhiều, dẫn đến tay bị chai rát như lái xe ô tô, lao động phổ thông..  hoặc tiếp xúc với các hoá chất như thuốc nhuộn tóc, hoá chất công nghiệp….


Liên hệ tư vấn: 096 7744 268

Tôi đang điều trị mụn cóc bằng Plaster được 7 ngày…

(Lê Mạnh Cường - cuonghn.pt@gmail.com)

Trẻ em dưới 5 tuổi có dùng được miếng dán Plaster

(MInh Anh - sun051982@gmail.com)

Miếng dán Plaster có gây đau?

(Phạm Thu Trang - trang.phamthu128@gmail.com)

Cách sử dụng miếng dán Plaster đúng cách ?

(Nguyễn Mai Lan - maillan892@gmail.com)